Digitální technická mapa od ENVIPARTNER

Splňte jednoduše zákonnou povinnost.
Mějte digitálně technická data o své obci pod kontrolou.

Nabídka služeb

Co je digitální technická mapa

Digitální Technická Mapa ČR (DTM ČR) je standardní geodetická a GIS práce, rozšířená o nový "Jednotný Výměnný Formát Digitální Technické Mapy" (JVF DTM), do kterého je potřeba data převést.

Koho se týká DTM ČR

DTM ČR se týká všech vlastníků, správců a provozovatelů inženýrských sítí. Jsou ze zákona povinni sdílet data o své infrastruktuře v požadovaném formátu a kvalitě.

Zjistěte snadno, jakou službu potřebujete

Máte nějaká vlastní data technické a dopravní infrastruktury?

ANO
Data jsou ve formátu JVF DTM

Nahrání a správa dat

Zajistíme nahrání dat do DTM. Můžeme pro vás plnit roli editora DTM, který pravidelně kontroluje správnost a aktuálnost dat v DTM.

Existující data v databázi DTM pro vás můžeme stáhnout a vizualizovat prostřednictvím vlastního geoportálu.

Cena od 5.000 Kč

Jiné formáty dat

Sjednocení a převod dat

Pokud už data máte a jsou kompletní, stačí je převést do správného formátu pro DTM.

Existující data vám konsolidujeme a převedeme do jednotného formátu kompatibilního s JVF DTM, ve kterém bude dokumentace nadále vedena.

Cena od 10.000 Kč

MOŽNÁ

Datový audit

Zajistíme vaši připravenost na nahrání dat do DTM.

Zkontrolujeme všechna stávající i případná chybějící data technické infrastruktury. Identifikujeme formáty dat a zajistíme sjednocení formátu pro maximální interoperabilitu mezi systémy.

Navrhneme vám komplexní postup, aby vám data byla ku prospěchu. A to nejen pro splnění povinnosti, ale hlavně i pro úsporu vašeho času a financí.

Cena od 15.000 Kč

NE

Sběr a zaměření dat

Doměříme chybějící části vaší technické infrastruktury.

Vyhledáme a doplníme doposud nedokumentované nebo chybně evidované prvky technické infrastruktury. Vše v požadované 3. třídě geodetické přesnosti a formátech pro DTM i pro vás.

Data vám předáme v požadovaném formátu a připojíme je k již existujícím datům ve formátu JVF DTM. Samozřejmostí jsou i formáty pro vaše stávající systémy.

Cena od 25.000 Kč

Povinnosti vlastníků technické infrastruktury

  • Předat do 1. 7. 2024 příslušným krajům údaje o své technické infrastruktuře.
  • Pokud nemám data k dispozici, tak si je nechat zajistit.
  • Data musí být v digitální podobě, ve 3. třídě geodetické přesnosti a v JVF DTM.
  • Veškerá data musím průběžně doplňovat a udržovat v aktuální a kompletní podobě.

Zákonné závazky v souvislosti s digitální technickou mapou České republiky

Vlastníkům technické infrastruktury vzniknou dva nové zákonné závazky. Oba závazky se vztahují k poskytování dat do Informačního Systému Digitální Technické Mapy Kraje (IS DTM K) v tzv. Jednotném Výměnném Formátu DTM (JVF DTM).